Sành điêu

  “Nhiều người trẻ tuổi cho rằng sành điệu là ăn mặc đúng mốt và (ti trước môt là dùng đồ vật đắt tiền và khác người… nhung những người đõ tùng trải thì bảo rằng: sành... Read more →
1 2