LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-QUÁCH XÁ NHÂN CỨU NHỮ MẪU

THƠI HÁN VŨ ĐẾ CÓ MỘT NGHỆ NHÂN TÊN QUÁCH XÁ Nhân, rất được Vũ Đê sủng ái.

Thời thơ ấu, Hán Vũ Đê được mẹ của Đông Vũ Hầu vôn dòng họ Quách nuôi nấng, do vậy khi đã trưởng thành, Hán Vũ Đế vẫn luôn gọi bà là nhũ mẫu.

>Luyện thi violympic toán 4

Sau khi đoạt được thiên hạ, trở thành vị hoàng đê khai quốc của Hán triều, Hán Vũ Đế vẫn thương nhớ nhũ mẫu như xưa kia, nên mỗi tháng đều vời nhũ mẫu vào triều gặp mặt. Mỗi lần gặp gỡ, Vũ Đê đều ban thưởng cho nhũ mẫu rất nhiêu tặng vật và chiêu đãi vô cùng hậu hĩ. Ngoài ra Hán Vũ Đế còn cấp một cỗ xe ngựa lộng lẫy để nhù mẫu sử dụng và thường đáp ứng nhiều thỉnh cầu của nhũ mẫu nữa.

>>Ôn thi PTTH môn toán

Vì nguyên do trên, bá quan văn võ trong triều không ai là không kính trọng vị nhũ mẫu này.

Chắng ngờ, nô bộc của nhũ mẫu lại cậy thê của chủ, đi hoành hành khắp thành Trường An: Giữa thanh thiên bạch nhật còn dám táo tợn chặn xe cướp bóc của cải của dân, Mà xưa nay, chiếu theo pháp luật, khi nô bộc phạm pháp, chủ nhân cũng phải bị trừng trị.

Sau khi đã phát án, Hán Vũ Đê do không nỡ nghiêm phạt nhũ mẫu, nên quyết định chuyến cả nhà nhũ mẫu đến vùng biên cương xa xôi.

Khi nhận được lệnh vua, nhũ mẫu xin được vào cung lần cuối để từ biệt Hán Vũ Đế.

Trước khi vào cung, nhũ mẫu tìm gặp Quách Xá Nhân, vì thường nghe nói Hán Vũ Đế rất tán thưởng trí tuệ của ông ta, hy vọng nghệ nhân này sẽ tìm được cách cứu giúp.

Nhũ mẫu vừa gặp Quách Xá Nhân, liền khóc lóc ảo não, than rằng, không muôn rời xa Hán Vũ Đế, Quách Xá Nhân thấy vậy nói:

  • Từ biệt xong, bà cứ đi ngay, nhưng đi được vài bước bà lại ngoái đầu lại nhìn hoàng thượng, tất là sẽ vô sự!

Ngày hôm sau, khi vào triều nhũ mẫu làm theo y như lòi dặn dò của Quách Xá Nhân. Khi nhũ mẫu quay đầu lại nhìn Vũ Đế đến lần thứ ba, thì Quách Xá Nhân lớn tiếng trách cứ nhũ mẫu rằng:

  • Hừ, bà già kia! Bệ hạ đã là người trưởng thành, há còn cần đến sữa của bà mới sống được hay sao, mà cứ ngoái đầu nhìn mãi thế!

Lời của Quách Xá Nhân lập tức làm động lòng của Hán Vũ Đế, Vũ Đê liền hạ chiếu xoá bỏ quyết định trước kia, chỉ trừng phạt những nô bộc phạm tội mà thôi.

Leave a Comment