người Assyria vs Babylon cổ đại

Tài nguyên hạn chế ở quê nhà và thường xuyên bị các dân tộc thù địch tấn công buộc họ phải phát triển thói quen hiếu chiến và tham vọng đế chế. Vì thế không có gì phải ngạc nhiên... Read more →

Hãy hướng về phía mặt tròi

ĐÊ BÀI “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn” (Danh ngôn Nam Phì – dẫn theo Quà tặng cuộc sống – NXB Thanh niên, 2006). Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về... Read more →

Sành điêu

  “Nhiều người trẻ tuổi cho rằng sành điệu là ăn mặc đúng mốt và (ti trước môt là dùng đồ vật đắt tiền và khác người… nhung những người đõ tùng trải thì bảo rằng: sành... Read more →
1 2